رویال برگر

خرید محصول
ترکیبات: برگر ذغالی مخصوص+ژامبون گوشت یا مرغ 90%+پنری جدار+کاهو+گوجه+خیارشور

رویال برگر کافه برگر گزینک در کاشان